torsdag 26 april 2007

Återuppliva minnet av Thomas Leopold

Det verkar väl förmätet att skriva en artikel om martyren på Bohus, Thomas Leopold, och lägga ut den på nätet nu, när man själv väntar på domen från överklagandet i Hovrätten. Samtidigt finns det ju paralleller eftersom det som skett med Åke Green m.fl faktiskt drar tankarna tillbaka till den tid då fria kristna i Sverige kunde kastas i fängelse för sin tros skull.
Kanske är det så att detta är rätta tiden att återuppliva minnet av Thomas Leopold, så att han blir den förebild och inspirationskälla han rätteligen bör vara för kristna i detta land.

Leopolds lidande för Kristi skull kan, såvitt jag känner till, inte jämföras med något annat, vare sig i Sverige eller i historien. Upplys gärna om någon som haft det värre, efter att du tagit del av vad han fick genomgå i 1700-talets Sverige.
...

(Avsikten [eller visionen] med artikeln är att den efter hand skall bli en självständig webbplats, öppen för alla intresserade, som vill delta i insamlandet av litteratur m.m. om TL, och att sajten skall bli en inspirationskälla till kamp för tron och yttrandefrihet.)

http://bibeltemplet.net/leopold.html
___