torsdag 26 april 2007

Radikalpietism

Allt som är fött av Gud har bärkraft och växtkraft. Det är inte orden i första hand utan ORDET som gör verkan, och ORDET är JESUS, det av Gud sända och levandegjorda uttrycket för hans vilja, mottaget i villiga hjärtan och förvandlat till kött.

Det innebär att allt som en kristen gör i den Helige Ande, liksom med kung Midas, "blir till guld". En god gärning, ett sant ord, en förlösande idé, en välsignad predikan, en vänlig hälsning, ett leende, en skarp tillrättavisning, en gåva, ett mottagande, en bön - allt detta bär med sig frukt i Guds rike och kan bli den kontaktpunkt där det eviga Livet börjar och dödens välde upphör.

Vad det handlar om är att ta emot när Gud ger - när han ger personligen, ur sin goda fadershand.

Det står: När du hör ett ord från MIG, då skall du gå, och då har du ett förkunnaransvar. Gud säger: Om JAG säger till den ogudaktige: 'Du skall dö' - då skall vi varna, och varnar vi inte då drar vi själva över oss samma dom. Men sänder vi oss själva står vi där som fån när domen inte kommer. Jeremia sade: När jag teg blev det som en ELD därinne. Guds ord när det kommer till dig, tränger på, och du VET att du fått det och känner bördan. Gud sade: Jag sände icke dessa profeter utan SJÄLVA lupo de åstad. Bättre då att säga Herre här är jag sänd mig, och att stanna i staden tills man blir beklädd med KRAFT, kraft från höjden som inte kan tigas ner, förbigås eller förhålla sig neutral inför.

Men vänta inte till döddagar - kraften kommer, och kommer den inte beror det inte på Gud. Låt din mun vidt upp och jag skall uppfylla den, säger han. Ett ödmjukt och förkrossat hjärta skall Gud inte motstå.
___