lördag 19 juli 2008

"Den stora örnens två vingar"

Man kan undra hur det var att komma till Nordamerika på den tid då landet mestadels verkligen var en ödemark. Indianstammarna fanns ju där, men de var ändå inte så folkrika att de fyllde landet. Det mesta var ödemark, vildmark, och dit kom alltså dessa kristna emigranter och flyktingar, från Europa, (i den allra första, och fredliga), emigrationsvågen.

Så att några av dem såg orden i Upp. 12:14 om kvinnan som flydde ut i ödemarken (inte öknen som översättningen säger nu), som en uppfyllelse, eller en ledning, är inte underligt alls. De måste ha förundrats, över att detta stora land öppnades för dem, just när vilddjuren i den gamla världen rasade och hotade att utplåna dem. Då öppnade jorden sin mun och uppdrack drakens utsprutade gift, och Guds folk, Guds förföljda folk, kunde fly ut i den nordamerikanska vildmarken, och där finna sitt uppehälle.

Särskilt Pennsylvania, namngivet efter kväkaren William Penn, blev en fristad för förföljda kristna, och där kan de svenska pietisterna och deras föregångare ha haft en viss roll, eftersom de var bland de första som kom till de trakterna, och där grundlade "Nya Sverige", New Sweden, vid Delawarefloden.

(Bilden visar en rekonstruktion av Kalmar Nyckel, skeppet som förde de första svenska nybyggarna till "New Sweden" i Amerika.)

Varje gång jag läser om detta upplever jag en sällsam känsla, det är som om den tidens fascination hos emigranterna på något sätt lever kvar, och förs över till oss, när vi nuddar vid deras historia.

Senare upphörde den svenska kolonin och togs över av holländare och därefter engelsmän, om jag förstått historien rätt. Kring den längre sträckningen av floden bildades senare staten Pennsylvania. Det var dit radikalpietisten Sven Rosén kom, i mitten av 1700-talet, i sin landsflykt, och det var mycket därifrån de svenska radikalpietisterna på hemmaplan hämtade inspiration. För dem måste Pennsylvania ha framstått som en gudagiven fristad, och än mer för deras trosfränder i Tyskland, och i övrigt söderut i Europa, ju närmare de levde tyranniets Rom, som i århundraden hade plågat Europa.
___

söndag 13 juli 2008

Kvinnan i ödemarken

Visste du att det funnits en församling som kallade sig "Kvinnan i ödemarken"? Den bestod av tyska pietistiska emigranter, som slagit sig ned i Pennsylvania i USA, i slutet av 1600-talet.

Den som är insatt i den protestantiska profetietolkningen inser vilket djup det ligger i ett sådant församlingsnamn. Jag ryser av förundran, och andlig beundran.

http://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kelpius
___