torsdag 26 april 2007

Bittra Lagen och Söta Nåden

Jag läste om två evangelistsystrar under 1700-talets pietistväckelse i Stockholm. Den ena kallades "Bittra Lagen" och den andra "Söta nåden". Tillsammans utgjorde de en vinnande kombination. Den ena kvinnan förkunnade lagen och domen för åhörarna, med profetisk skärpa, och så tog den andra vid och vittnade om nåden och Kristi kärlek. Tillsammans vann de själar för Jesus, eftersom de kompletterade varandra. Det den ena saknade hade den andra.

De ingick i en grupp kallad "Gråkoltarna" som väckte stor uppmärksamhet på den tiden. Senare dömdes de till långa fängelsestraff, där de långsamt bröts ned, fysiskt, psykiskt och andligt, under ett obeskrivligt lidande. Det var det pris de fick betala för sitt själavinnande. Hur mycket är vi beredda att betala?

Boken om dem kan hittas på antikvariaten.
___